Medal of Honor: Allied Assault – BreakThrough – Bizerte Canal Arrival gameplayKonečně se nám po mnoha úskalích ve vyprahlé poušti podařilo s konvojem dorazit k branám města. O to se v tuto chvíli vedou tvrdé boje. Do těch se chtě nechtě musíme zapojit, i když naším posláním je trochu něco jiného. Avšak i infiltračně diverzní mise si žádá trochu toho střílení. Po krátké instruktáži, kdy je nám sděleno jméno místního kontaktu, následujeme vojáka k pramicím u řeky. Pomocí jedné z nich ji překonáme, přičemž samozřejmě nezapomeneme provést menší čistku obránců na druhé straně. Budeme mít o to míň práce, až vystoupíme na molu a podél hradby zamíříme k místu, kde položíme trhavinu. Ta nám zpřístupní prostor cel, v nichž jsou drženi britští zajatci. Hned jak se postaráme o stráž, dojdeme ke stolku, na němž leží klíče od cely. Těmi odemkneme prostřední mříž, načež se britské posily přesunou do sousední místnosti popadnout nějakou tu zbraň. V tomto kroku je následujeme a rozšíříme zde svůj arzenál o MP40 a pistoli.

Ty se budou náramně hodit při následující čistce nádvoří. Krátce po ozbrojení do místnosti vtrhávají vojáci. Odrazíme tedy tento útok a přesuneme boje ven. Při nich si je potřeba dávat pozor zejména na kulomet vlevo. Ten dokáže být celkem nepříjemný. Ani ne tak ničivou střelbou, jako tempem, jakým jej dokáží nacisti znova obsazovat. A není nijak příjemné, když se ho chopí další v okamžiku, kdy se k němu přesouváme. Chce to zkrátka vyčíhnout správný okamžik a bez sebemenšího zaváhání tuto metu obsadit. Na vedlejším dvoře najdeme schody do patra tohoto komplexu. Vydáme se tedy provést důkladnou čistku, přičemž nezapomínáme sledovat okolí. Na stole v horní místnosti můžeme najít krabičku s náboji a na poličce leží i lékárna. A jelikož při této misi není střeliva nazbyt, není záhodné to málo, co se nabízí přehlédnout. Další kroky nás vedou po schodech dolů, zpět na nádvoří, kde jsme se svým řáděním začali. Po likvidaci zbytku nepřátelských sil nás náš doprovod instruuje. To je chvíle, kdy je zapotřebí zbystřit. Za několik okamžiků prorazí dřevěná vrata náklaďák napěchovaný posilami. Na ty je nejlepší odpovědí kulomet, co nedávno tolik trápil i nás.

Nyní se již můžeme vydat najít svůj kontakt. Za vraty zatočíme směrem k řece. U zničeného mostu stále probíhá boj se spojenci na druhém břehu. Využijeme tedy nepozornosti obránců a vpadneme jim do zad. Cesta je volná, tak se můžeme vydat do uličky vlevo. Ta nás dovede až ke Klausi Kneflerovi. V jeho doprovodu se nenápadně protáhneme ulicemi města. U toho je zapotřebí dbát jeho pokynů a před přeběhnutím křižující silnice vyčkat na bezpečný okamžik. Na jeho radu se tedy schováme za nějaký výčnělek a počkáme až projedou nepřátelská vozidla. Tímto stylem dorazíme až k bednám, za nimiž vidíme odstavené náklaďáky. Zmocnit se v převleku jednoho z nich je cílem této mise. Ovšem ani náhodou to nebudeme mít jednoduché. Naše přítomnost byla prozrazena a je zapotřebí se dát na útěk. Klaus nás vede na střechu budovy, kde přichází další jobovka.

Zamčené dveře si žádají trochu zručného zacházení. Zatímco Klaus otevírá dveře, musíme odrazit přibíhající pronásledovatele. Při tom je potřeba přesné a rychlé střelby. Chvilka zaváhání znamená dát jim prostor hodit granát, jenž zabije nás nebo Klause. Střídavě si tedy hlídáme protější střechu a terasu vedle nás. Po odražení několika vln konečně slyšíme pozitivní zprávy. Klausovi se podařilo otevřít dveře. Na schodišti jsme požádáni, abychom zajistili petlici a znemožnili tak pronásledování. Nebo tedy alespoň ho dostatečně znemožnili, abychom měli dostatek času seběhnout do sklepa. V něm má Klaus nachystané uniformy a papíry. Oboje sebereme z police a v přestrojení následujeme Klause na nádvoří. Při tom samozřejmě nesmíme zapomenout schovat svou zbraň (Q) a na vyžádání předložit doklady (7).