Medal of Honor: Allied Assault – BreakThrough – Battle Kasserine Pass I gameplayNaše strastiplná pouť začíná ve vyprahlé Severní Africe. Kassarine Pass nepatří k nejhostinnějším místům světa i za normálních okolností, natož uprostřed litých bojů. Spojenecká invaze navíc narazila na tuhý odpor, kterému je zapotřebí učinit přítrž. Proto k bojišti přijíždíme my, abychom využili svých dovedností k eliminaci nepřátelských kanónů a následně i vyčistili přilehlý bunkr. Všudypřítomný písek nám zrovna nezajišťuje snadný přehled. V okamžiku, kdy džíp jedoucí před námi dostává zásah, přichází chvíle, kdy bude zapotřebí postupovat po svých. Prvním úkolem je se probít nepřátelskými liniemi. V místě, kde se přidáváme ke spojeneckým silám, máme v blízkosti kráter v zemi. Alespoň trochu toho krytí, než se rozkoukáme. To by však nemělo trvat příliš dlouho, jelikož útočné vlny se nikdy nezastaví a bojem s přibíhajícími šiky nepřátel, by hodně rychle vzali za své zásoby munice.

Ihned po odražení prvních útočníků se tedy sami vrhneme do protiofenzivy. K přesunu se snažíme v maximální míře využívat krátery v zemi, zátarasy i vraky zničené techniky. Postupně se tak prokoušeme až k místu, kdy se k našemu snažení přidá i spřátelený tank. Člen jeho posádky nás upozorňuje na přijíždějící Tiger a doporučuje se chopit Panzerfaustu ležícího v okopu vlevo. Ale mnohem praktičtější je doběhnout k opuštěnému tanku a usednout za jeho řízení. Jednou střelou se tím postaráme o ocelové monstrum před námi a taktéž máme prostředek k přesunu na místo určení. Cestou se samozřejmě musíme postarat o nějaký ten odpor pěchotních jednotek. Na nepřátelský tank narazíme až u kontrolního stanoviště. U něj je zapotřebí opustit bezpečí pancíře a tento bunkr vyčistit. Při procházení narazíme na žebřík do kulometného hnízda, kde taktéž najdeme páku ovládání vrat.

Po jejich otevření se můžeme opět vrátit do ukořistěného tanku. Při opouštění okopu si je nutné dát pozor na střelce na oblouku nad bránou. Jestli se o postaráme stařičkým spolehlivým Thompsonem či jim pošleme pod nohy výstřel kanónu Tigru je jen na nás. Podstatné je se vydat na cestu, při níž se jak jinak postaráme zase o nějaké ty pěšáky. Po chviličce se před námi objeví tank. A jelikož jeho zničením máme zablokovaný průjezd, je jasné, že v tomto místě naše jízda končí. K eliminaci posádek obou děl se tedy vydáme zase po svých. S opatrností sobě vlastní eliminujeme veškerý odpor v jejich okolí a zejména nezapomeneme na trojčlenné posádky. Tím máme splněn další úkol a můžeme zamířit do okopu. Tím se protáhneme až k finálnímu bunkru. Před ním narážíme na spojeneckého vojáka, kterému pomůžeme zlomit odpor. Poté dostáváme nějaké ty instrukce, čeho je ještě zapotřebí dosáhnout.

Postupně tak procházíme útrobami bunkru, přičemž čas od času dorazíme ke kulometnému hnízdu. V nich si můžeme trochu spravit náladu chopením kulometu, s nímž vypomůžeme právě útočícím spojencům pobýt zbytky odporu. Po chvíli narazíme za dvojitými dveřmi na místnost s radiostanicemi. A jelikož mezi naše primární cíle patřilo odříznutí nepřátelské komunikace, tak všechny tři zničíme. Tím se dostáváme do finále. Při dalším přesunu dostáváme příležitost pořádně otestovat MG42 v posledním kulometném hnízdu. V něm taktéž najdeme na stolku ležet tajné dokumenty. S nimi již můžeme rozkopnout dvojité dveře z bunkru a kratičkým koridorem dojít ke spojeneckému konvoji.